Davis County

Davis County

Wednesday, January 1, 2020
Thursday, January 2, 2020
Friday, January 3, 2020
TimeEventDetails
6:00pmBasketball: Girls Varsity Varsity DHvs. Putnam County
6:00pmBasketball: Boys High School Varsity DHvs. Putnam County
Saturday, January 4, 2020
TimeEventDetails
2:00pmBowling: Varsity Varsity G/Bvs. Louisa-Muscatine
 @ Rose Bowllocation
Sunday, January 5, 2020
Monday, January 6, 2020
Tuesday, January 7, 2020
TimeEventDetails
5:00pmBasketball: Girls Varsity 9/JV/Varsityvs. Clarke
 @ Clarke High Schoollocation
5:00pmBasketball: Boys High School 9/JV/Varsityvs. Clarke
 @ Clarke High Schoollocation
6:00pmWrestling: High School JV/Varsityvs. Cardinal, Moravia Community Schools, Pekin
 @ Pekin High School location